Saturday, July 10, 2010

Leda och svanen, sculpture by Helge Högbom

Photo: Public fountain ‘Leda och svanen’ (Leda and the Swan), sculpture by Helge Högbom, located in central Eslöv, Sweden.

No comments: